OviPron tekijät kertovat

Näin OviPron suunnittelu on muuttunut
– ja miksi se on hyvä asia

OviPron tekijät kertovat

Tässä artikkelisarjassa tutustumme OviPron tekijöihin ja pääsemme kurkistamaan kulissien taakse erilaisiin näkökulmiin. 

OviPron suunnittelussa on ehtinyt tapahtua suuria muutoksia laajan projektin aikana ja vaikka muutokset ovat vaatineet paljon työtä, on lopputulos kaiken vaivan arvoista. Lauri Nevanperä, Lead Front End Developer avaa oivaltavin esimerkein millaisista muutoksista on kyse ja miten muutokset tulevat näkymään myös OviPron tuleville käyttäjille.

Ensimmäinen muutos liittyy ns. API (rajapinta) edellä -työtapaanjoka on sujuvoittanut työvaiheita huomattavasti. Mutta mitä rajapinta tarkoittaa? Rajapinnan avulla käyttöliittymä ja palvelin pystyvät juttelemaan keskenään. Näin palvelin tekee oikeita toimintoja ja ohjaa käyttäjän oikeaan näkymään vaikkapa käyttöliittymässä tehdyn haku-toiminnon jälkeen.

Perinteinen tapa on rakentaa ensin palvelin käyttövalmiiksi, sen jälkeen käyttöliittymä ja lopuksi rajapinnat. Kyseinen toimintatapa tuo kuitenkin haasteita siinä vaiheessa kun rajapinnat pitäisi saada käyttöön ja keskusteluyhteys käyttöliittymän ja palvelimen välille kuntoon. Lauri kertookin kuinka hän on lähes koko ohjelmistouransa ajan tuskaillut käyttöliittymän ja palvelimen ”mähmäisen” kommunikaation kanssa.

Käänteentekevän ratkaisun myötä OviPron rajapintakuvaus tehdään ensin, ja vasta sen jälkeen rajapintoja aletaan toteuttaa käytännössä. 

Tämä toteutus mahdollistaa myös sen, että käyttöliittymää ja palvelinta voidaan tehdä vaikka samaan aikaan, mikä nopeuttaa ja sujuvoittaa työntekoa huomattavasti.

Teknisen näkökulman lisäksi huomionarvoista on se, että nyt OviPron tekijät pystyvät keskittymään nimenomaan eri ominaisuuksien kehittämiseen, jolloin OviPron käyttökokemus tulee olemaan huippuluokkaa. Aiemmin kun aika kului enemmän tekemisen koordinointiin, sillä kaiken piti olla valmiina tietyssä järjestyksessä.

Toinen muutos keskittyy Design Systemin käyttöönottoon. Lauri vertaa Design Systemiä PowerPointin masterdioihin. Jos yrityksellä ei olisi käytössä ennalta määritellyn ulkoasun mukaisia dioja (masterdiat), olisivat jokaisen työntekijän esitykset eri näköisiä ja kaikki myös tekisivät turhaa päällekkäistä työtä erilaisia visuaalisia ilmeitä ja sisältöjä luodessaan. Design System on kuin PowerPointin masterdiat, jolloin myös OviPron käyttäjän kokemus on yhteneväinen, looginen ja sujuva läpi palvelukokonaisuuden.

Design Systemiä voi miettiä myös kemiallisen esimerkin kautta, jossa atomin pienin osa, protoni kuvastaisi Design Systemissä muotoja, varjoja, värejä tai typografiaa. Protoneista voidaan vastaavasti koota atomeja, joita olisivat esim. napit ja chipit. Atomeista pystytään siirtymään vielä monimuotoisempaan päähän, eli molekyyleihin, jotka olisivat esim. datakortteja tai listaelementtejä, ja siitä vielä monimuotoisempiin organismeihin, eli esim. sivun tai listasivun kontrolleihin hakukenttineen.

Design Systemistä tekee ainutlaatuisen se, että kaikki osa-alueet (atomit, protonit, molekyylit jne.) ovat niin käyttöliittymäsuunnittelijoiden kuin kehittäjien käytössä, mikä tarkoittaa sitä, että kehittäjät pystyvät luomaan ensiluokkaista käyttäjäkokemusta paljon vaivattomammin. OviPron käyttäjät pystyvät siis työskentelemään ennennäkemättömän sujuvasti ja vapauttamaan omaa aikaansa tärkeimpiin työtehtäviin, kuten asunnonvaihtajien laadukkaaseen palveluun.

Mikä parasta – Design Systemiin tulee käyttöliittymäpäivityksiä vuosien varrella, jolloin myös OviPron käyttöliittymä tulee pysymään ajantasaisena ja raikkaana myös tulevaisuudessa.

 

Katso myös videot, joissa Lauri kertoo työstään OviPron Lead Front End Developerina, avaa käyttöliittymäsuunnittelun muutoksia sekä paljastaa mietteitään OviPron lanseerauksesta. Löydät videot täältä >